Kontaktpersoner

Vil du vite mer om Sparekampen, eller Spareskillingsbanken, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss:

Arild Hobbesland | ah@spareskillingsbanken.no | 951 08 177

Lene Heia | lh@spareskillingsbanken.no | 992 34 979

Solveig Waage | sw@spareskillingsbanken.no |

Nina E. Nilsen | nen@spareskillingsbanken.no |