Om konkurransen

Opplegget er tredelt, og gjennomføres etter følgende steg

1. Motivasjonstime på skolene

Representanter fra Spareskillingsbanken gjennomfører skolebesøk på de skolene som skal delta. Denne timen vil være 45 eller 60 minutter. Alt etter hvor mye tid vi får tildelt fra de ulike klassene.

2.  Prosjektarbeid i grupper på skolene

I etterkant av skolebesøket, vil lærerne få et ferdig opplegg som elevene skal jobbe med som et prosjektarbeid. Klassen velger et av gruppearbeidene, som blir klassens bidrag til konkurransen. En jury bestående av representanter fra Spareskillingsbanken vil velge ut lagene som får delta i Superfinalen.

 

3. Superfinalen

I finalen skal 4 lag kjempe mot hverandre i en utslagskonkurranse, der vinnerlaget til slutt vil bli «Vinner av Sparekampen». I finalen vil lagene få oppgaver både fra motivasjonstimen, praktiske regneoppgaver, vurdering/refleksjonsoppgaver, der de må vise økonomisk vurderingsevne og regneferdigheter. Dette blir et sceneshow der man til slutt står igjen med en vinner.

Men, ingen går tomhendte fra Superfinalen. Alle de 4 lagene er sikret en pengepremie

1. plass : kr 10 000,-

2. plass: kr 7 000,-

3. plass: kr 5 000,-

4. plass: kr 3 000,-